နယ္စပ္ေဒသတည္ၿငိမ္ေရး ျမန္မာဘက္​က ​​ေဆာင္​ရြက္​ႏိုင္​မည္ဟုု တ႐ုတ္​ေမွ်ာ္​လင္​့ထား

 ျမန္မာအစုုိးရသည္ တ႐ုတ္-ျမန္မာႏွစ္ႏုုိင္ငံ နယ္စပ္ ေဒသတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္တည္ ၿငိမ္ေရးအတြက္ ထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္မည္ဟုု ေမွ်ာ္လင့္ ေၾကာင္း တ႐ုုတ္ေကာင္စီ၀င္ႏွင့္ ႏုုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ၀မ္ယီက ေျပာၾကားသည္။


တ႐ုုတ္ႏုုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး  ၀မ္ယီသည္ ႏုုိင္ငံေတာ္အတုုိင္ပင္ခံ႐ံုုး၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြကုုိ  ၾသဂုုတ္ ၂၇ ရက္တြင္ ေဘဂ်င္း ၿမိဳ႕၌လက္ခံေတြ႕ဆံုုစဥ္ ယင္းသုုိ႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကားေၾကာင္း တ ႐ုုတ္သံ႐ံုုးက ယမန္ေန႔၌ သတင္း ထုုတ္ျပန္သည္။

လက္ရွိတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပုုိင္း၌ တပ္မေတာ္ႏွင့္  ေျမာက္ပုုိင္းလ က္နက္ကုုိင္သံုုးဖဲြ႕ တုုိ႔ အၾကား တုုိက္ပဲြမ်ားဆက္လက္ ျဖစ္ပြားသျဖင့္  ကင္းလွည့္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။

သုုိ႔ေသာ္ တ႐ုုတ္ႏုုိင္ငံျခား ေရး၀န္ႀကီးႏွင့္ အတုုိင္ပင္ခံ႐ံုုး၀န္ ႀကီးတိုု႔ေတြ႕ဆံုုရာတြင္ တ႐ုုတ္ သည္ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းမႈကုုိ  ခုုိင္မာ စြာ ဆက္လက္ကူညီမည္ျဖစ္ၿပီး ေျမာက္ပုုိင္း၌ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ ေရး အႀကံဉာဏ္ေပးကာ ႏွစ္ႏုုိင္ငံ နယ္စပ္ေဒသ တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆက္လက္ထိန္း သိမ္းမည္ဟုု ထည့္သြင္းေျပာၾကား သည္။

ထုုိ႔အျပင္ တ႐ုုတ္သည္ရခုိင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာအေျခအေနကုုိ အနီး ကပ္ေစာင့္ၾကည့္ေနၿပီး အဆိုုပါအ  ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏုုိင္ငံတကာ ၏ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈႏွင့္ ႏုုိင္ငံ ေရး သြတ္သြင္းမႈမ်ားကုုိ လက္မခံ ေၾကာင္း ၀မ္ယီကဆုုိသည္။

ရခုုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုုိင္းမွ  ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ျပန္လည္ လက္ခံေရးလုုပ္ငန္းစဥ္အတြက္   တ႐ုုတ္က  ေရရွည္ကူညီေထာက္ပံ့ မည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္  ႏွစ္ႏုုိင္ငံသေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္  ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ ရင္းႏွီး စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး  ကတိက၀တ္ျပဳခဲ့သည္။

အထက္ပါ ခရီးစဥ္ႏွင့္ပတ္ သက္၍ အတုုိင္ပင္ခံ႐ံုုးက ယမန္ေန႔တြင္ သတင္းထုုတ္ျပန္ ၿပီး ျမန္မာႏွင့္တ႐ုုတ္အၾကား ရွိ ရင္းစဲြခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးသည့္  ေဆြ မ်ဳိးေပါက္ေဖာ္ဆက္ဆံေရးကုုိ ပုုိ မုုိျမႇင့္တင္ရန္ သြားေရာက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟုု ေဖာ္ျပသည္။

၀န္ႀကီးဦးေက်ာ္တင့္ေဆြႏွင့္  ၀မ္ယီတုုိ႔ေတြ႕ဆံုုစဥ္  ေဒသတြင္း ႏွင့္ႏိုင္ငံတကာအေရး မ်က္ႏွာစာ မ်ား၌ ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္ ႐ြက္ေရးကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြး သည္ဟုု အတုုိင္ပင္ခံ႐ံုုးထုုတ္ျပန္ ခ်က္၌ ဆက္လက္ေဖာ္ျပသည္။ 

ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၊ လူ႕အ ခြင့္အေရးေကာင္စီ၊ အေထြေထြ ညီလာခံႏွင့္ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီတို႔ တြင္ ျမန္မာဘက္က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ၏ရပ္တည္မႈကို ေက်းဇူးတင္ ေၾကာင္း အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ႐ြက္ေရးအပါအဝင္ ၀န္ႀကီးဦး ေက်ာ္တင့္ေဆြက ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသည္။

ထုုိ႔အျပင္  ရပ္ဝန္းႏွင့္ပိုးလမ္း မဆိုင္ရာစီမံကိန္းကို  ႏွစ္ႏိုင္ငံ အက်ိဳးတူကိစၥရပ္မ်ားလည္း ဦး ေက်ာ္တင့္ေဆြႏွင့္ ၀မ္ယီတိုု႔ ေဆြး ေႏြးခဲ့သည္ဟုုဆုုိသည္။

myanmarnews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

ဘဂၤါလီအေရး ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ရန္ အင္ဒုုိနီးရွားပါလီမန္၏ႀကိဳးပမ္းမႈကို ျမန္မာလႊတ္ေတာ္ ကုုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႕ပယ္ခ်

Fri Sep 6 , 2019
ဘဂၤါလီအေရးႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ျမန္မာႏုုိင္ငံကုုိျပစ္တင္ ႐ႈတ္ခ်ရန္ အင္ဒုုိနီးရွားပါလီမန္ ကုုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႕၏ ႀကိဳးပမ္းမႈ ကုုိ  ျမန္မာလႊတ္ေတာ္ ကုုိယ္စား လွယ္အဖဲြ႕က ၾသဂုုတ္ ၂၅ ရက္ ညတြင္ ပယ္ခ်ခဲ့သည္။ ထုုိင္းႏုုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပေနသည့္ အႀကိမ္ (၄၀) ျပည့္ အာဆီယံပါလီမန္မ်ားအ ေထြေထြညီလာခံ ပထမေန႔ (ၾသ ဂုုတ္ ၂၅ ရက္) ညတြင္ AIPA (အာဆီယံ ပါလီမန္မ်ားညီလာခံ) ၏ Executive Committee (အ လုုပ္ အမႈေဆာင္အစည္းအေ၀း) က်င္းပခဲ့ရာ ယင္းအစည္းအေ၀း ၌ ျမန္မာလႊတ္ေတာ္ကုုိယ္စား လွယ္အဖဲြ႕က အင္ဒုုိနီးရွားပါလီ မန္၏ ႀကိဳးပမ္းမႈကုုိ ပယ္ခ်ခဲ့ ေၾကာင္း […]

Myanmar News

MMnews

All the latest news about Myanmar

Quick Links