သမၼတမြန္ေဂ်အင္၏ ျမန္မာခရီးစဥ္တြင္ ကုုိရီးယားဘဏ္အႀကီးအကဲမ်ားလုုိက္ပါမည္

သမၼတမြန္ေဂ်အင္၏ ျမန္မာႏုုိင္ငံခရီးစဥ္တြင္ ေတာင္ ကုုိရီးယား၏အဓိကဘဏ္အႀကီး အကဲမ်ား လုုိက္ပါလာမည္ဟုု  ဆုုိးလ္အေျခစိုုက္သတင္းဌာန The Korea Herald က ယမန္ေန႔      ၌ ေဖာ္ျပသည္။


Shin Hanဘဏ္အႀကီးအကဲ Jin Ok-dong, KB Kookmin ဘဏ္အႀကီးအကဲ Hur Yin ႏွင့္  ကုုိရီးယားစက္မႈဆုုိင္ရာဘဏ္ ဥကၠ႒ Kim Do-jin တုုိ႔သည္စက္ တင္ဘာ ၃ ရက္မွ ၅ ရက္အထိ ျမန္မာႏုုိင္ငံသုုိ႔ သံုုးရက္ၾကာလာ ေရာက္မည့္ သမၼတမြန္ေဂ်အင္၏ ခရီးစဥ္အတြင္း လုုိက္ပါလာမည္ ဟုု ယင္းကုုမၸဏီမ်ား၏ ေျပာခြင့္ရ  ပုုဂၢိဳလ္မ်ားကုုိ  ကုုိးကား၍အထက္ ပါသတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။၎တို႔သည္ သမၼတမြန္ေဂ်အင္၏ ထုုိင္းႏွင့္ လာအုုိခရီးစဥ္မ်ားတြင္လည္း လုုိက္ပါမည္ဟုုဆုုိသည္။

ျမန္မာႏုုိင္ငံဆုုိင္ရာ ေတာင္ ကုုိရီးယားသံအမတ္ႀကီးလီဆန္း ဟြာကလည္း သမၼတမြန္၏ခရီး  စဥ္အတြင္း ကုုိရီးယား-ျမန္မာ စီး ပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စက္မႈဇုုန္ပႏၷက္တင္အခမ္းအနား က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ကုုိရီးယား၏အဓိက်ေသာ ဘ႑ာေရးဆုုိင္ရာအဖဲြ႕အစည္း မ်ားလုိက္ပါလာမည္ဟုု 7Day Daily သတင္းစာတြင္ေဆာင္းပါးေရးသား၍ သတင္းစကားပါးသည္။

 ကုုိရီးယားပုုိ႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္ဘဏ္ GiYob Bank, Shin Han Bank၊  ကုုန္သြယ္ေရးအာမခံေကာ္ ပုိေရးရွင္း၊ TechnicalGuarantee Fund, CreditGuarantee Fund၊ ကုုိရီးယားေျမႏွင့္အိမ္ရာ ေကာ္ပုုိေရးရွင္း၊ Kotra စသည့္အဖဲြ႕ ကုုိးဖဲြ႕သည္စက္မႈဇုုန္အတြင္း  ေနရာယူႏုုိင္ေရး လုုပ္ငန္းသေဘာတူညီခ်က္မ်ားလည္း ေဆြးေႏြးမည္ဟုု သံအမတ္ႀကီးက ေဆာင္းပါးေရးသားထားသည္။

 ကုုိရီးယားဖက္ဒေရးရွင္း ဘဏ္မ်ားဥကၠ႒ Kim Tae-young ႏွင့္ ကုုိရီးယားပုုိ႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္ဘဏ္ဒုုတိယဥကၠ႒ Kang Seung-joong တိုု႔လည္း  သမၼတ၏ကုုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႕ႏွင့္ အတူ လုုိက္ပါလာမည္ဟုု The Korea Herald က ေဖာ္ျပသည္။  ကုုိရီးယားဖက္ဒေရးရွင္းဘဏ္ မ်ားဥကၠ႒သည္ ျမန္မာႏွင့္ထုုိင္း ႏုုိင္ငံတုုိ႔တြင္ သက္ဆုုိင္ရာတာ၀န္ ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုုရန္ရိွသည္။

ေတာင္ကုုိရီးယား၏ ထိပ္ တန္းဘဏ္ေလးခုုအနက္ Hana Bank အႀကီးအကဲသည္ သမၼတ    မြန္၏ခရီးစဥ္တြင္ လုုိက္ပါႏုုိင္ ျခင္းရွိ၊မရွိ အတည္မျပဳႏုုိင္ေသး  ဘဲ Woori Bank အႀကီးအကဲထံ မွလည္း ခရီးစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍  တစ္စံုုတစ္ရာ မွတ္ခ်က္မရခဲ့ ေၾကာင္း The Korea Herald က  ေဖာ္ျပသည္။

လက္ရွိတြင္ Shin Han ဘဏ္တစ္ခုုသာ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၌ ဘဏ္႐ံုုးခဲြ ဖြင့္လွစ္ထားသည္။ KB Kookmin, Woori ႏွင့္ Hanaဘဏ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ ႏုုိင္ငံျခားဘဏ္ကုုိယ္စားလွယ္႐ံုုးမ်ားသာရွိသည္။ သို႔ေသာ္ KB  Kookmin ႏွင့္ ကုုိရီးယားစက္ မႈဆုုိင္ရာဘဏ္ (IBK)တိုု႔သည္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား တုုိးခ်ဲ႕လုုိေၾကာင္း  အဆုုိျပဳလႊာတင္ထားသည္။

မြန္ေဂ်အင္၏ ခရီးစဥ္အတြင္း ေနျပည္ေတာ္၌ ႏုုိင္ငံေတာ္သမၼတဦး၀င္းျမင့္၊ ႏုုိင္ငံေတာ္၏အတုုိင္ပင္ခံပုုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္တုုိ႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုုရန္ရွိၿပီး ‘ဒလၿမိဳ႕သစ္ဖံြ႕ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးစီမံကိန္း နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ’ ႏွင့္ ႏွစ္ႏုုိင္ငံစီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ အေျခခံသည့္ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာမ်ားကုုိ လက္မွတ္ေရးထုုိးရန္  စီစဥ္ထားသည္။

သံအမတ္ႀကီးလီဆန္းဟြာ ၏ေဆာင္းပါးတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အ ရ ငါးႏွစ္အတြက္ ကိုရီးယားမွ ျမန္မာကို စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္မႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး  ရန္ပံုေငြ (Economic Development Cooperation Fund-EDCF) ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ အထိ ေထာက္ပံ့ေငြသေဘာတူညီခ်က္၊ ကိုရီးယား-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္စက္မႈလုပ္ ငန္းက႑မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္တိုု႔ကုုိ လက္မွတ္ေရးထုုိးရန္ရွိသည္ဟုုဆုုိသည္။

ထုုိ႔အျပင္ ကိုရီးယား ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ သီး သန္႔ကူညီေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္မည့္ Korea Desk ကို စီးပြားေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၌ ထားရွိရန္၊ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ အခန္းက႑မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ရန္ႏွင့္ Start Up အခန္း က႑မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေရးတုုိ႔ကုုိ ႏွစ္ႏုုိင္ငံေခါင္းေဆာင္ မ်ားေရွ႕တြင္ လက္မွတ္ေရးထုုိးရန္  စီစဥ္ထားသည္ဟုု ဆုုိသည္။

myanmarnews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးႏွင့္တပ္ ပူးတြဲတင္သည့္ေျခဥဆိုင္ရာဥပေဒၾကမ္း စကားလံုးတိုက္ပြဲ အဆံုးသတ္

Fri Sep 6 , 2019
ကန္႔ကြက္ရန္ထသည့္ ဒီခ်ဳပ္၀ါရင့္အမတ္ကို နာယက ခြင့္မျပဳခဲ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု  အေျခခံဥပေဒေၾကာင့္ လက္ရွိအ စိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္  ဥကၠ႒မ်ား လစာက်ပ္ ၁၀ သိန္း လစဥ္ရေနသည့္ လႊတ္ေတာ္အ မတ္မ်ား တည္ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္ ကိုမေမ့ရန္လိုေၾကာင္း တပ္မ ေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ဗိုလ္မွဴးေဒၚသူဇာေရႊက လႊတ္ေတာ္တြင္ေျပာၾကားသည္။ ‘‘ဒါေၾကာင့္လည္း ဖြဲ႕စည္းပံု  အေျခခံဥပေဒအပါအ၀င္ လက္ ရွိတည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို တိက်စြာ  လုိက္နာၿပီး ထမ္းေဆာင္ရမည့္  တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကိုလည္း ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္စြာေဆာင္ရြက္ သြားရမွာျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ယမန္ ေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ေဆြး ေႏြးစဥ္ ၎က ေျပာၾကားသည္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၀င္အမတ္ မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စား လွယ္မ်ား […]

Myanmar News

MMnews

All the latest news about Myanmar

Quick Links