ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးႏွင့္တပ္ ပူးတြဲတင္သည့္ေျခဥဆိုင္ရာဥပေဒၾကမ္း စကားလံုးတိုက္ပြဲ အဆံုးသတ္

ကန္႔ကြက္ရန္ထသည့္ ဒီခ်ဳပ္၀ါရင့္အမတ္ကို နာယက ခြင့္မျပဳခဲ့

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု  အေျခခံဥပေဒေၾကာင့္ လက္ရွိအ စိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္  ဥကၠ႒မ်ား လစာက်ပ္ ၁၀ သိန္း လစဥ္ရေနသည့္ လႊတ္ေတာ္အ မတ္မ်ား တည္ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္ ကိုမေမ့ရန္လိုေၾကာင္း တပ္မ ေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ဗိုလ္မွဴးေဒၚသူဇာေရႊက လႊတ္ေတာ္တြင္ေျပာၾကားသည္။


‘‘ဒါေၾကာင့္လည္း ဖြဲ႕စည္းပံု  အေျခခံဥပေဒအပါအ၀င္ လက္ ရွိတည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို တိက်စြာ  လုိက္နာၿပီး ထမ္းေဆာင္ရမည့္  တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကိုလည္း ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္စြာေဆာင္ရြက္ သြားရမွာျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ယမန္ ေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ေဆြး ေႏြးစဥ္ ၎က ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၀င္အမတ္ မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စား လွယ္မ်ား လက္မွတ္ေရးထိုးတင္ သြင္းထားသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအ ေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ ၾကမ္းကို ၄၅ ဦး ပူးေပါင္းေကာ္မ တီ၏ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ထည့္သြင္း ရန္ သင့္၊မသင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားေနစဥ္ ဗိုလ္မွဴးေဒၚသူ ဇာေရႊက ထိုသို႔ ေျပာၾကားသည္။

တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စား လွယ္ ဗိုလ္မွဴးေဒၚသူဇာေရႊ၏ အ ထက္ပါအတိုင္း ေျပာဆိုမႈႏွင့္ပတ္ သက္၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကက သတိေပးတားျမစ္ ျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္မွတ္တမ္းမွ  ပယ္ဖ်က္ရန္ ေျပာၾကားျခင္းတို႔ မျပဳလုပ္ေသာ္လည္း ကိုယ္စား လွယ္အခ်ိဳ႕က လႊတ္ေတာ္တြင္  ေျပာဆိုရန္မသင့္ေသာ စကားရပ္ ဟု တုံ႔ျပန္သည္။

‘‘ရွင္းရွင္းေျပာရင္ အဲဒီလို မသံုးႏႈန္းသင့္ဘူး။ ေကာ္မတီရဲ႕အ စီရင္ခံစာအေပၚမွာပဲ ေဆြးေႏြး သင့္တယ္၊ အစီရင္ခံစာက မွန္ တယ္၊ မွားတယ္ဆိုတဲ့အေပၚ သံုး သပ္ေဆြးေႏြးသင့္တယ္။ ဒီလို သံုးႏႈန္းလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ က်န္ တဲ့ကိုယ္စားလွယ္ေတြ စိတ္ထဲမွာ  ကသိကေအာက္ျဖစ္ရတာေပါ့’’ ဟု ေဆာ့ေလာ္မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလာ မာေလးက ဆိုသည္။

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအ ရႏိုင္ငံသားတိုင္း ဥပေဒႏွင့္အညီ  ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခြင့္ႏွင့္  ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံပိုင္ခြင့္ ရွိၿပီးျဖစ္ရာ  လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား  လွယ္တစ္ဦး၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္  ရပိုင္ခြင့္သည္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရးအရ ရရွိလာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဒီခ်ဳပ္အမတ္ေဒၚ သႏၲာက ေျပာသည္။

‘‘လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ေယာက္ရတဲ့ ခ်ီးျမႇင့္ေငြ(လ စာ မဟုတ္)ဟာ အထက္မွာေျပာ တဲ့ ကိုယ္စားျပဳခံရမႈေၾကာင့္ ရရွိ လာတာျဖစ္ပါတယ္။ေရြးေကာက္ မခံရရင္ မရႏိုင္ပါ။ ရလာတဲ့ ခ်ီး ျမႇင့္ေငြက ႏိုင္ငံသားအားလံုးပိုင္ တဲ့ သယံဇာတေရာင္းခ်ရေငြ၊ အခြန္ေငြေတြကေန ရလာတဲ့အ တြက္ ကြၽန္မကေတာ့ မူလအခ်ဳပ္ အျခာ အာဏာပိုင္ရွင္ျပည္သူကို သာေက်းဇူးတင္ပါတယ္’’ ဟု ၎ က တုံ႔ျပန္သည္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၀င္မ်ားႀကီး စိုးသည့္ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းစတင္ခ်ိန္တြင္ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ခ်ီး ျမႇင့္ေငြအျဖစ္ တစ္လလွ်င္ က်ပ္ သံုးသိန္း ခံစားခြင့္ျပဳေသာ္လည္း  ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ လုပ္ငန္း တာ၀န္မ်ားအရ ေလာက္ငမႈမရွိ ဆိုကာ ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္း၌ပင္ တစ္လလွ်င္က်ပ္ ၁၀ သိန္းသို႔ တိုးျမႇင့္ခံစားခြင့္ျပဳရန္  အတည္ျပဳဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္သားကိုယ္စား လွယ္၏ လႊတ္ေတာ္တြင္း ေျပာဆို ခ်က္သည္ ၎၏ အယူအဆသာ ျဖစ္၍ မွတ္ခ်က္ေပးရန္မရွိ ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ လႊတ္ေတာ္အခြင့္အေရး ေကာ္မ တီအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာလွ မိုးက ဆိုသည္။

‘‘ဒီမွတ္တမ္းေတြက က်န္ခဲ့ မွာ၊ မွတ္တမ္းအေနနဲ႔က်န္ခဲ့တဲ့  ေနရာႀကီးမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္တစ္ေယာက္က ကိုယ္ သံုးစြဲတဲ့ စကားလံုးကအစ၊ အျပဳ အမူ၊ အေျပာအဆိုကအစ အား လံုးအဆင့္ရွိရွိ ေျပာၾကဖို႔ေတာ့လို တာေပါ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ေတာ့  ဘာမွေ၀ဖန္မွတ္ခ်က္ျပဳဖို႔ မရွိပါဘူး’’ ဟု ၎ကေျပာသည္။

တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စား လွယ္က ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍  လႊတ္ေတာ္၌ အထက္ပါအတိုင္း ေျပာဆိုျခင္းသည္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး အျမင္မတူျဖစ္ေနခ်ိန္ တြင္ အျပန္အလွန္စကားႏိုင္လု ေ၀ဖန္သည့္ သေဘာသာျဖစ္ ေၾကာင္း တိုင္းရင္းသားပါတီ၀င္   လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

‘‘ဖြဲ႕စည္းပံု ျပင္ဆင္ဖို႔အ တြက္ ညီညီၫြတ္ၫြတ္နဲ႔၊ တိုင္း ရင္းသားပါတီေတြနဲ႔ စုေပါင္းၿပီးမွ ေရွ႔ကို ခ်ီတက္လို႔ရမွာ။ အခုက ေတာ့ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္က တစ္ ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ အသာစီး ရေအာင္ ေျပာဆိုေနတာမ်ိဳးေတြပဲ ျမင္ရတဲ့အတြက္ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ရတယ္’’ဟု အဆိုပါကိုယ္စား လွယ္က ေျပာသည္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးႏွင့္ တပ္မေတာ္ သားအမတ္မ်ား ပူးေပါင္းတင္ သြင္းေသာ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ ဆင္သည့္ ဒုတိယေျမာက္ ဥပေဒ ၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ကိုယ္စား လွယ္မ်ား ေဆြးေႏြးမႈအစီအစဥ္ သည္ ယမန္ေန႔တြင္ ၿပီးဆံုးၿပီး ပူးေပါင္းေကာ္မတီက ျပန္လည္ ရွင္းလင္းရန္ရွိက ရွင္းလင္းျခင္း ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အဆံုးအျဖတ္ခံ  ယူျခင္းတို႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ ရမည္ျဖစ္သည္။

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြး ေႏြးမႈအစီအစဥ္အတြင္း ျပည္ခိုင္ ၿဖိဳး၊ တပ္မေတာ္သားအမတ္မ်ား ႏွင့္ ဒီခ်ဳပ္အမတ္မ်ားအၾကား  အ ျပန္အလွန္ ေ၀ဖန္ထိုးႏွက္မႈမ်ားရွိ ၿပီး ယမန္ေန႔က တပ္မေတာ္သား တစ္ဦး ေဆြးေႏြးၿပီးခ်ိန္တြင္ ဒီခ်ဳပ္ အမတ္ ဦးေအာင္ၾကည္ၫြန္႔က ကန္႔ကြက္ရန္  မတ္တတ္ရပ္ေသာ္ လည္း လႊတ္ေတာ္နာယကက ခြင့္ မျပဳခဲ့ေပ။ ဦးေအာင္ၾကည္ၫြန္႔ ထံကမူ ယမန္ေန႔ညေနအထိ သီး ျခားမွတ္ခ်က္ ရယူႏိုင္ျခင္းမရိွ ေသးေပ။

ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအၿပီးတြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယ က ဦးတီခြန္ျမတ္က ‘‘အားလံုးကို  ပန္ၾကားလိုတာကေတာ့ အားလံုး ကိုပဲ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းနဲ႔ ေဆြးေႏြး ခိုင္းတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအပိုင္း ေတြကို ပူးေပါင္းေကာ္မတီအေနနဲ႔ ျပန္လည္ရွင္းလင္းတဲ့အခါမွာရွင္း လင္းႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ေျပာ ၾကားသည္။

myanmarnews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

နယ္စပ္ေဒသတည္ၿငိမ္ေရး ျမန္မာဘက္​က ​​ေဆာင္​ရြက္​ႏိုင္​မည္ဟုု တ႐ုတ္​ေမွ်ာ္​လင္​့ထား

Fri Sep 6 , 2019
 ျမန္မာအစုုိးရသည္ တ႐ုတ္-ျမန္မာႏွစ္ႏုုိင္ငံ နယ္စပ္ ေဒသတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္တည္ ၿငိမ္ေရးအတြက္ ထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္မည္ဟုု ေမွ်ာ္လင့္ ေၾကာင္း တ႐ုုတ္ေကာင္စီ၀င္ႏွင့္ ႏုုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ၀မ္ယီက ေျပာၾကားသည္။ တ႐ုုတ္ႏုုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး  ၀မ္ယီသည္ ႏုုိင္ငံေတာ္အတုုိင္ပင္ခံ႐ံုုး၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြကုုိ  ၾသဂုုတ္ ၂၇ ရက္တြင္ ေဘဂ်င္း ၿမိဳ႕၌လက္ခံေတြ႕ဆံုုစဥ္ ယင္းသုုိ႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကားေၾကာင္း တ ႐ုုတ္သံ႐ံုုးက ယမန္ေန႔၌ သတင္း ထုုတ္ျပန္သည္။ လက္ရွိတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပုုိင္း၌ တပ္မေတာ္ႏွင့္  ေျမာက္ပုုိင္းလ က္နက္ကုုိင္သံုုးဖဲြ႕ တုုိ႔ အၾကား တုုိက္ပဲြမ်ားဆက္လက္ ျဖစ္ပြားသျဖင့္  ကင္းလွည့္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ သုုိ႔ေသာ္ တ႐ုုတ္ႏုုိင္ငံျခား ေရး၀န္ႀကီးႏွင့္ အတုုိင္ပင္ခံ႐ံုုး၀န္ ႀကီးတိုု႔ေတြ႕ဆံုုရာတြင္ တ႐ုုတ္ သည္ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ […]

Myanmar News

MMnews

All the latest news about Myanmar

Quick Links